SJ snuvar resenärer på billiga resor, enligt BKtåg

SJ upplyser inte om de mest effektiva och billigaste resorna - trots att dom ska upplysa om andra bolags resor också. Det menar BK Tåg, med huvudkontor i Nässjö.
BK Tåg ringde själva upp SJ 20 gånger för att testa om SJ verkligen upplyste kunderna om vilka resor som finns. Enligt BK Tåg gav SJ fel information vid samtilga telefonsamtal. Inte heller SJs hemsida är tillförlitlig enligt BK Tåg. Som kund får man inte reda på vilken som är den mest effektiva resan - trots att SJ har avtal med en rad andra tågbolag om att sälja resor till dem. Men på SJ avsvär man sig allt ansvar för de felaktiga svar som BK Tåg fått när de ringt. Istället säger Björn Nilsson som är försäljningschef att felet antagligen ligger i datorsystemet och att det beror på att BK Tåg gett fel information till samtrafik som sköter datasystemet.