Färre än väntat får gå från Electrolux i Motala

Personalminskningen vid Electrolux i Motala blir inte så omfattande som det befarades.
Vid årsskiftet var det aktuellt att hundra personer skulle sägas upp. Men, när nu företaget investerar 110 miljoner kronor för att öka produktionen av spisar, kommer de flesta uppsägningarna kunna lösas med naturlig avgång. Hur många som slutligen kommer att sägas upp är ännu oklart.