Varnar för internetsida om vargar

Den nya internetsidan VargObs kan medföra problem, om uppgifterna inte kontrolleras ordentligt. Det befarar Stig Åke Svenson, chef för miljövårdsenheten och rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Dalarna. Internetsidan VargObs har startat för att djurägare ska kunna varsko varandra när dom sett varg någonstans. Det här har gjorts för att sidans grundare inte tycker att djurägarna får tillräcklig information om var det finns rovdjur - en information som bland annat länsstyrelserna har. Men det är lätt att göra felbedömningar, säger Stig Åke Svenson.