Ljust läge på medicinkliniken

Situationen på medicinkliniken på NÄL ser ljus ut denna sommaren. Trots hög beläggning, så klarar man av sommaren utan överbeläggningar och extrainkallad personal.
Sommaren 2001 var situationen helt annorlunda. Då fick den ordinarie personalen jobba extra, semestern fick avbrytas för några och helt ny personal fick plockas in. Dessutom placerades svårt sjuka patienter i korridorerna och döende patienter fick dela rum Så med den sommaren i färskt minne, så har man nu gjort avsevärda förändringar för att slippa en liknande sommar. Istället för att stänga en avdelning så håller man alla 7 avdelningar öppna, 4 helt öppna och 3 till hälften. På så sätt finns det fler enkelrum så svårt sjuka patienter slipper dela rum. Dessutom har man en sk sommaravdelning som man har tillsammans med Trollhättans och Vänersborgs kommun. Där placeras medicinskt färdigbehandlade patienter i väntan på att slussas ut till sina hemkommuner. Detta gör att dessa patienter inte tar upp akutplatser på de övriga avdelningarna. Dessutom går en vårdkoordinator runt och ser till att det finns lediga platser och att patienter hamnar på rätt avdelning. Doris Lundin tillförordnad verksamhetscfhef på Medicinkliniken på NÄL säger till Radio Väst att det fungerar väldigt väl trots hög beläggning. Cecilia Läckberg