Ja till utökat avloppsnät vid IdreFjäll

Älvdalens kommunfullmäktige sa i går kväll vid ett extra sammanträde ja till utbyggnaden av vatten- och avlopsnätet vid Idre fjäll. Nätet behöver byggas ut för att klara de nya hotellet och fler lägenheter vid Idre Fjäll. Det blir nu en samfällighetsförening där bland annat kommunen och Idre Fjäll ingår som ska äga och finansiera VA-anläggningarna. Beslutet togs inte i enighet. 20 ledamöter röstade för förslaget och 15 emot.