Vägverket krävs på sanering

Det blir inget åtal om miljöbrott för den olagliga dumpningen av skrot i Östuna söder om Uppsala. Förundersökningen har lagts ner. Men området är inte sanerat än och nu kräver kommunen att Vägverket står för den.
Grustäkten var inte ett känt problem förrän grannar klagade på oljelukt i dricksvattnet, senare visade en undersökning att någon dumpat skräp där. Eftersom Vägverket ägde området började de en utgrävning och då blottlades en olaglig soptipp. Traktorer och andra fordon, oljefat, containrar låg i täkten och tippen polisanmäldes. Registreringsskyltar ledde polisen till en misstänkt person som nekade till anklagelserna. Men nu har åklagare Bengt Kulin valt att lägga ned förundersökningen. Troligtvis så dumpades skroten på åttiotalet och preskriptionstiden för ett miljöbrott är fem år något som kan förlängas om det visar sig haft stor inverkan på miljön. Vad som händer med själva täkten är oklart, Uppsala och sen årsskiftet Knivsta kommun vill att Vägverket ska sanera området. Teresia Lindberg, miljöinspektör, misstänker att det finns mer skrot i täkten än vad man grävt upp hittills. - När man har haft en verksamhet i en täkt har man även skyldighet att återställa täkten, därför vill vi att Vägverket ska återställa den. Men Vägverket vägrar. De har redan lagt ut flera hundratusen på utgrävningen och vill inte satsa en krona mer på saneringen. Det är länsstyrelsen som ska fatta beslut i den frågan. Att förundersökningen lades ner har inte med saken att göra. Kontakta reportern: Maud Johansson