Fortsatt produktion vid Flexihus

Flexihus i Kristinehamn AB kommer att fortsätta sin produktion, i alla fall under sommaren.
Efter ett borgenärerssammanträde i Allingsås tingsrätt i går har en preliminär verksamhetsplan tagits fram. För en fortsatt produktion efter augusti månad krävs dock att företaget får fler order. Den slutliga planen läggs fram i augusti månad.