Vårgårdas underskott ökar

Socialnämnden i Vårgårda måste nu genomföra stora besparingar. Nämnden har nu gjort en plan för att klara sitt underskott som ökat med över två miljoner kronor.
Hemtjänsten ska minska på anställningarna och över en miljon kronor ska sparas inom särskilt boende. Det är några av konsekvenserna som socialnämndens budgetunderskott i Vårgårda får. Socialnämnden har nu beslutat om det förslag på besparingar som tjänstemännen lämnat. Totalt kommer man då att spara in 3,7 miljoner. Förvaltningen får även i uppdrag att kolla möjligheten att minska platserna inom särskilt boende. Totalt har Vårgårda kommun en underskott i budgeten på drygt 11,5 miljoner kronor och det är Socialnämnden som står för största delen, över 10 miljoner. Och det är alltså två miljoner mer än vad som beräknades för en månad sen.