Arbetsmiljöinspektionen utreder Securitas i Växjö

Efter värdetransportrånet i Bräkne Hoby för en dryg vecka sen har arbetsmiljöinspektionen nu bestämt att man ska undersöka om Securitas i Växjö följt arbetsmiljöreglerna.
Rånen mot värdetransporter har ökat kraftigt den senaste tiden och väktare från Växjö har bara under det senaste året utsatts för flera rån. Senast den 1 september ska Securitas ha lämnat in sin utredning till Arbetsmiljöinspektionen.