Tunnelbanevärdarna riskerar att tas bort

SL har sagt upp avtalet med Connex om värdar i tunnelbanan. Anledningen är att SL har ett besparingskrav och nu måste se över alla kostnader.
Som en följd av detta har Connex sagt upp sina avtal med de underentreprenörer som skött värdskapet i tunnelbanan. Peter Åsberg, affärsområdeschef vid Connex, säger till Radio Stockholm att man nu förhandlar med SL om värdkonceptet ska finnas kvar, och hur det i så fall ska se ut. Han tror att dom förhandlingarna kan vara klara i augusti. Tunnelbanevärdarna har funnits sedan oktober 2001.