17 miljoner från EU till Gotland

Det blev 17 miljoner kronor till olika projekt på Gotland när strukturfondsdelegationen för EUs Mål-2-öar möttes idag.
Bland de ärenden på Gotland som fått pengar av mål två öar märks: Kvinnor på norra Gotland 686 tusen kronor, Utveckling Fårösundsområdet 331 tusen kronor och marknadsföring av region Gotland 896 tusen kronor. Däremot bordlades frågan om stöd till Stenstugu försöksgård och till skogsröjarprojektet.