Mellerud

Mellerud får EU-stöd till museibesök

Melleruds kommun vill att invånarna blir flitigare museibesökare. Nu har kommunen fått EU-stöd för att försöka nå målet, sammanlagt 10 000 besökare i år, på Melleruds museum. Kanalmuséet och Kroppefjälls hembygdsmuseum. Det innebär en ökning med 25 procent jämfört med i år.

I sin ansökan skrev kommunen att det finns en dålig kunskap bland mellerudsborna om muséernas existens och utbud. Nu skall muséerna bli bättre på att samarbeta och bland annat skall det tas fram en trespråkig broschyr. EU bidrar med 56 000 kronor till projektet Muséer i samverkan.