Deklaration på nätet för alla

Nästa år kommer nästan alla svenskar att kunna deklarera via internet. .
Totalt kommer sex och en halv av sju miljoner deklaranter att kunna lämna in sin deklaration på internet, däribland 700 000 aktieägare. Det meddelar Riksskatteverket. Enligt skattedirektör Tommy Carlsson ska också så gott som alla som säljer värdepapper kunna deklarera det via internet nästa år. För att fullt ut kunna använda Riksskatteverkets nya internettjänst krävs en elektronisk id-handling. Sådana är gratis för internetbankkunder