Bolivia går till val om omstridd grundlag

Den nya författning som bolivianerna ska rösta om på söndag beskrivs av president Evo Morales som grunden till ett nytt, mer enat Bolivia. Oppositionen däremot menar att den riskerar att leda till en permanent splittring av landet.

-Hur är det möjligt, frågar sig Bolivias president Evo Morales, att någon kan rösta emot en grundlag som garanterar alla bolivianer gratis sjukförsäkring.

-Jo, svarar han, därför att de har pengar.

Klasskampen har präglat kampanjen om den nya grundlagen. Och grundlagstexten har en uttalad ambition att skapa social rättvisa och inte minst att inkludera ursprungsbefolkningen i det politiska livet.

Men det är inte bara därför som oppositionen och även en del av Evo Morales egna anhängare kommer att rösta mot den.

Det rör sig om en lång och komplicerad text med 411 paragrafer som inte många har läst i sin helhet och än mindre förstått. Men det är också en text med många oklara punkter inte minst hur alla de rättigheter som finns listade i den ska finansieras.

Grundlagen erkänner också 36 olika indianska grupper som ska få rätt att välja egna representanter till kongressen, trots att flera av dem bara består av en handfull familjer.

Men den kanske mest polemiska aspekten är att medlemmarna i både Högsta domstolen och andra rättsinstanser ska väljas i allmänna val. Det har fått grundlagsexperter att varna för att det inte längre kommer att finnas några oberoende organ som kan kontrollera regeringen.

Kyrkan, både den katolska och protestantiska frikyrkor, har drivit en intensiv kampanj mot grundlagen med argumentet att den tillåter abort och skilsmässa. Över huvud taget har kampanjen både för och emot dominerats av misstänkliggörande attacker och har knappast rymt någonting som liknat seriös debatt.

Bristen på debatt och att folkomröstningen har förvandlats till ett slags förtroendeval för eller emot Evo Morales istället för om själva grundlagen, har fått flera av presidentens egna anhängare att varna för att den istället för att ena landet, kan komma att permanenta den svåra splittring som redan råder.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se