Flen

Skola slipper kritik trots att elev kränktes

Flens kommun slipper kritik från Skolinspektionen för bristande stöd till en elev på Stenhammarsskolan efter en anmälan om kränkningar i höstas. Skolinspektionen slår fast att eleven blev kränkt, men anser att skolan gjort vad den kunnat. 

Eleven som går i högstadiet upplevde vid flera tillfällen att en lärare i språk uttalade sig nedsättande och kränkande, och när rektorn startade en utredning intygade flera andra elever att eleven behandlats nedlåtande. Elevens föräldrar har enligt Skolinspektionens rapport också flera gånger tagit upp frågan med läraren och rektorn, och tillslut fick eleven byta klass.

Skolinspektionen konstaterar att eleven utsatts för kränkande behandling, men eftersom rektorn snabbt tog tag i frågan och tog upp kritiken från eleverna i ett samtal med läraren och också kallade till samtal mellan eleven, föräldrar och läraren, så anser skolinspektionen att kommunen fullgjort sina skyldigheter.