Halland

Mjältbrandsgravar ska kartläggas

Efter utbrottet av mjältbrand på en gård i Veddige planerar Statens veterinärmedicinska anstalt  att kartlägga platser där smittade döda djur grävts ner i landet och upprätta ett register.

Ett register saknas idag var det finns gravar efter utbrott av mjältbrand.  

– En förteckning skulle underlätta smittspårningen av djur som blivit sjuka , säger Marianne Elvander som är statsstatsepizootolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt  (SVA).

Hade man till exempel vetat att det funnits mjältbrandsgravar i trakten av Veddige skulle man troligtvis direkt misstänkt mjältbrand. Till en början trodde man att de sjuka korna drabbats av lunginflammation.

Nu söker SVA efter en kunnig person som ska leta i olika historiska arkiv för att kartlägga utbrott av mjältbtrand. Ett sådant arkiv finns bland annat vid det veterinärmedcinska historiska museet i Skara.

– Finns det personer som växt upp på gårdar där man konstaterat mjältbrand och vet att djur grävts ner får gärna höra av sig till SVA, säger Marianne Elvander.

– Jag tror inte vi kommer att få en komplett karta men jag hoppas i alla fall att vi får så mycket information att vi kan säga att i vissa områden måste vi vara uppmärksamma om det dyker upp hastiga dödsfall bland boskap.

Kartan kan också vara till stor hjälp när det ska anläggas nya vägar och göras schaktningar för nya grunder.

– Det finns risk för att sporer kan överleva väldigt länge i marken och komma upp till ytan och aktiveras, säger Marianne Elvander.