Få fartsyndare får böter

Bara runt 40 procent av de som fastnar i de automatiska fartkamerorna längs vägarna kan lagföras och bötfällas för att kamerornas bilder ofta är dåliga.

Det är sektionen för automatisk trafiksäkerhetskontroll på Rikspolisstyrelsen i Kiruna, ATK, som arbetar med att identifiera förarna på de ibland suddiga bilderna.

Men chefen för sektionen, Anders Drugge, vill kunna identifiera minst hälften av fartsyndarna.

Bland annat spelar vädret in för hur lätt eller svårt det blir för ATK-sektionen att identifera vem fångats i fartkameran och ska få en bot.

Och successivt så har antalet personer som fastnar i fartkameror ökat, detta samtidigt som antalet fartkameror blivit fler.

Men bara i 40 procent av fallen då kameran klickar till för en fortkörare resulterar det alltså i att föraren får betala böter.