Länet

Många lökodlare tvingas sluta

Trots god lökskörd så har det var ett katastrofår för länets lökodlare. Anledningen är att lökskörden har varit bra i resten av världen också, så då har priserna pressats så pass mycket neråt att svenska lökodlare inte har gått med vinst.

- Det har varit ett förlorat år, säger Klas Kling som är trädgårds och växtoldingsrådgivare på Hushållningssällskapet.

I länet finns det mellan 15 till 20 lökodlare som precis som resten av världen har haft goda lökskördar. Så därför finns det ett lököverskott i världen, vilket gör att priserna pressas neråt.

En svensk lökodlare måste ta ut nästan en krona mer per kilo lök, än en lökodlare från exempelvis Holland för att kunna gå med vinst. Detta på grund av högre arbetskraftskostnader i Sverige, säger Klas Kling. Och det här gör att många av länets lökordlare nu kan tvingas sluta odla lök.

- Vi har redan nu sett tendensen att många mindre odlare läggar av, säger Klas Kling.

Dom större odlarna kommer med stor sannolikhet också att bli tvungna att minska sina odlingar.

- Vi har haft en räcka med år nu, med relativt dålig lönsamhet.

Imorgon måndag hålls en lökkonferens i Kalmar där man diskuterar framtiden för länets lökodling.