Småhusen i Sörmland ökar mycket i pris

Småhuspriserna i Sörmland hör till de som stigit mest i landet det senaste året.
Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att priserna i länet mellan april och juni steg med 13 procent jämfört med året innan. Bara Västmanland, med 14 procent, hade större prisökningar på småhus. För både Sörmland och Västmanland ses pendelmöjligheten till Stockholm som en starkt bidragande orsak.