Turisterna sviker Ystad

Ovanligt få turister har sökt sig till Ystad under den första delen av turistsäsongen. Ystads Köpmannaförening tror att uppmärksamheten kring oljeolyckan med det kinesiska fartyget Fu Shan Hai kan vara en bidragande orsak.
– Kommunen kunde ha varit lite tydligare med att informera om att Ystads stränder är fria från olja, men det är alltid lätt att vara efterklok, säger Suzanne Rosengren som är ordförande i köpmannaföreningen i Ystad. För att locka fler turister till Ystad annonserar nu näringsidkarna själva i riksmedier. I marknadsföringen är man noga med att poängtera att oljan nu är borta från stränderna. – Jag ser positivt på fortsättningen av turistsäsongen, säger Suzanne Rosengren.