Språk lockar inte högskolestudenter

Högskolan i Halmstad har svårt att locka studenter till heltidsstudier i franska och tyska.
Antagningen till kurser och program på högskolan är nu klar och bara nio studenter har antagits till heltidskursen i franska, att jämföra med 19 studenter förra året. Men samtidigt har betydligt fler antagits till en distanskurs i franska på kvartsfart. Det låga intresset för att studera språk på heltid gäller just franska och tyska, däremot är högskolans kurs i affärsengelska mycket populär. Till de mest populära kurserna hör också ledarskap, affärsutveckling och entreprenörsskap. Trots att den första antagningen redan är genomförd är det inte för sent att anmäla sig i efterhand till en kurs eller ett utbildningsprogram, säger Maj-Britt Bäck, chef för högskolans studerandeavdelning.