Gränshandeln fortsätter att öka

Trots att den norska kronan förlorat cirka 12 procent i värde jämfört med den svenska i år, så fortsätter gränshandeln som förut.
Detta oroar HSH, handelns och servicenäringarnas intressorganisation i Östfold. Nu kräver organisationen att alkoholskatten sänks till svensk nivå och att den norska regeringen lägger om jordbrukspolitiken så att köttpriserna sjunker i Norge. HSH gör bedömningen att gränshandeln, trots den svaga kronan, kommer att öka något även i år vilket de norska köpmännen ogillar.