Stenstorpsfabrik tar emot smittade grisar

Kadaveranläggningen Konvex i Stenstorp har hittills fått ta emot 200 ton döda grisar, som avlivats på de gårdar som drabbats av salmonellasmittan från Lantmännens fabrik i Norrköping.
Enligt platschef Leo Virta på Konvex kan det bli tal om, att framöver skicka en del av de döda grisarna till en destruktionsfabrik i Danmark. Stenstorpsanläggningen riskerar annars att ta emot fler djur än vad miljötillståndet medger. Konvex i Stenstorp behöver inte öka arbetsstyrkan på grund av de många grisar, som nu kommer från de salmonelladrabbade gårdarna i bland annat Östergötland.