Låg arbetslöshet leder till hög sjukfrånvaro

Kronobergarna har den näst högsta sjukfrånvaron i landet. Den höga siffran kan bero på den låga arbetslösheten på 3,3 procent.
Enligt Statistiska Centralbyråns mätning för de fem första månaderna i år, är det bara östgötarna som har högre sjukfrånvaro än kronobergarna. Detta behöver i och för sig inte vara något negativt. Norrbotten har lägst sjukfrånvaro i hela Sverige men det beror till stor del på att det är så få som har jobb där. - Ju fler som har jobb, desto högre blir oftast sjukfrånvaron, säger Anders Sundström på Statistiska Centralbyrån.