Äldreomsorgschefer protesterar mot slöseri

Det är för många kurser, konferenser och utbildningar! Det tycker flera enhetschefer inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun och protesterar mot alla dyra kurser dom måste gå på - samtidigt som verksamheten måste spara.
Carolina Löfsved är enhetschef för på äldreomsorgen Öster i Jönköping. Hon är en av dom som tröttnat på alla utbildningar.