Advokat får livränta för negativ mediapublicitet

Den förtidspensionerade advokaten Pelle Svensson har rätt att få ut livränta på grund av arbetsskada som orsakats av negativ publicitet i medierna.
Det står klart sedan Regeringsrätten ansett att den inte behöver pröva en dom från Kammarrätten med den innebörden. Pelle Svensson blir därmed den förste någonsin som får sina kontakter med media klassade som arbetsskada, det skriver Sundsvalls Tidning. Svensson förtidspensionerades för tre år sedan efter en tids utbrändhet, som enligt honom själv berodde på den omfattande negativa publiciteten i medierna. Försäkringskassan ansåg inte att det skulle vara skäl att betala ut livränta, men det anser regeringsrätten som allså låter länsrättens dom stå fast.