Liten produktion i länet

Bara fyra procent av landets produktion sker i Östergötland. Det visar en undersökning av bruttonationalprodukten på länsnivå som Statistiska centralbyrån gjort.
De tre storstadslänen stod för 57 procent av landets produktion, enligt undersökningen. Östergötland hamnar under riksgenomsnittet. Det är första gången som SCB bryter ner BNP-siffran på länsnivå.