Blåstjärt (Tarsiger cyanurus)

11 min

Den var länge en omöjlig dröm för svenska fågelskådare, blåstjärten, skönheten från det avlägsna Sibirien.

Men till slut blev drömmen sann.

Sveriges mest berömde fågelexpert genom tiderna, Erik Rosenberg, skrev högtidligt i sin bok ”Fåglar i Sverige” på 1950-talet: ”Ornitologer, när i vandren i lavskrikans, tallbitens och videsparvens skogar, lyssnen då ock efter den sibiriska taigans Fågel Blå!”.

Han tänkte att det kanske ändå kunde sitta någon osedd blåstjärt och sjunga nånstans. Skogarna i nordligaste Sverige är ju stora och inte lika hårdbevakade av fågelintresserade, så varför inte.

Det dröjde. Och dröjde. Men till sist hände det. Och numera upptäcks faktiskt då och då sjungande blåstjärtshanar i vårt lands nordligaste delar. Sången påminner en del om rödstjärtens och ljuder mestadels på natten och tidiga morgnar.

(Tarsiger cyanurus)