Nya reseavdrag ska öka kollektivt resande

Kollektivtrafikkommittén föreslår att gränsen för när reseavdrag får göras ska baseras på reslängden i stället för reskostnaden.
Kommittén föreslår också att företag ska betala skatt för mark som används till fri parkering åt de anställda. Om företagen i sin tur skulle låta sina anställda betala parkeringsavgift så menar kommittén att fler istället skulle välja att resa kollektivt.