Barn bör vaccineras mot mässling före utlandsresa

Barn som inte vaccinerats mot mässlingen bör inte resa utomlands. Först bör de vaccineras. Den uppmaningen kommer från Smittskyddsinstitutet. Antalet fall av mässling ökar kraftigt i Europa. Mellan 2001 och 2002 ökade antalet fall med 41 procent.
Därför bör svenska föräldrar att se till att barnen är vaccinerade innan de reser utomlands, skriver Svenska Dagbladet. Totalt rapporterades förra året 17 928 fall av mässling i Europa, visar EU:s statistik. Särskilt drabbade är länder som Tyskland och Italien. I Sverige insjuknade förra året åtta personer i mässling. Orsaken till att sjukdomen är på frammarsch i Europa är att allt fler föräldrar avstår från att vaccinera sina barn. Skälen kan vara religiösa eller rädsla för att vaccinet ska kunna ge hjärnskador. Årets statistik från svenska barnavårdscentraler pekar på att den nedåtgående trenden kan vara på väg att brytas och att flera låter vaccinera sina barn.