Domherre (Pyrrhula pyrrhula)

0:49 min

Domherren ser man oftast på vintern. Då lämnar den skogen där den annars håller till, och kommer till fram bebyggelsen och äter frön från våra fågelbord.

Många tror att domherren liksom sidensvansen är en vintergäst norrifrån, men fågeln finns i hela landet året om. Det är bara det att den håller sig ganska dold under våren och sommaren. En tät ung gran är vanlig plats för boet med 4-6 ägg. Två årskullar är inte ovanligt. När ungarna kläckts matas de också med insekter, annars är domherren mest en fröätare som också tycker om att äta knoppar på buskar och fruktträd.

(Pyrrhula pyrrhula)