Fiskmås (Larus canus)

0:38 min

Den redan välbekanta fiskmåsen har kommit oss ännu närmare på senare år, eftersom den börjat flytta till stan. Ruvande fiskmåsar och högljutt pipande ungfåglar hör numera till vanligheterna på innerstädernas tak.

Utanför städerna är en sten i vattnet den vanligaste platsen där fiskmåsen placerar sitt bo. Men den kan också välja att läga boet på upphöjda platser ganska långt från vatten, till exempel stenblock och pålar, ja till och med i träd.

Namnet fiskmås säger inte hela sanningen om artens matvanor. Den äter inte alls bara fisk utan syns ofta ute på åkrar där den letar mask och insekter och det kan till och med hända att den fångar en sork.

Fiskmåsen är flyttfågel men drar sig vanligtvis inte längre söderut än till Östersjön. Till utseendet är den en mindre och tunnare version av en gråtrut, men benen är gulgröna, inte skära som gråtrutens. Och fiskmåsnäbben är betydligt klenare och saknar gråtrutens röda fläck på undersidan.

(Larus canus)