Vaktel (Coturnix coturnix)

0:42 min

Från slutet av maj kan man ha turen att någon sen kväll eller tidig morgon höra det berömda ”vaktelslaget” ljuda från ett odlingsfält, gärna en klövervall. Det är ett snärtigt, trestavigt rop som brukar bokstaveras ”bytt byll-ytt” med betoning på första och sista stavelserna.

Det pregnanta ropet har försäkrat fågeln en plats i musikhistorien genom att Beethoven imiterar det i sin Pastoralsymfoni.

Vakteln är alls inte vanlig i Sverige. Denna den minsta av våra hönsfåglar (stor ungefär som en stare) har sin mesta utbredning i mellersta och södra Europa där de också jagas våldsamt även om man numera i stor utsträckning föder upp vaktlar. De som hamnar hos oss är nog mest sådana som förlängt sin nordflyttning på varma, sydliga vindar. Vakteln har dock häckat ända upp i Lule lappmark.

I en grop på marken lägger vaktelhönan sina 8-13 ägg och häckningen kan pågå så sent som in i augusti.

(Coturnix coturnix)