Ökad konkurrenskraft för kollektivtrafik

Mer pengar och ökad samordning av landets kollektivtrafik - det är några av förslagen från Kollektivtrafikkommitén som igår överlämnade sitt arbete till Näringsdepartimentet.
För att öka kollektivtrafikens attraktion föreslås även att avdragsreglerna förändras för arbetsresor så att kollektivtrafikens konkurrenskraft ökar. Kommitén menar även att kollektivtrafiken missgynnas när det gäller infrastrukturinvesteringar - därför föreslås att beräkningsgrunderna ses över för att på så vis få mer pengar till investeringar i kollektivtrafik.