Trädgårdssångare (Sylvia borin)

0:49 min

En bit in i maj, efter lövsprickningen, kommer trädgårdssångaren till oss från tropiska Afrika. Det svenska namnet ger litet för snäva associationer vad gäller fågelns häckningsmiljö. Den hör hemma i alla slags lövrika skogar över hela landet.

I sådan terräng är det inte alldeles lätt att med ögat upptäcka fågeln, särskilt som den är synnerligen diskret i fråga om färg - en brungrå, slank fågel, något större än lövsångaren, utan några tydliga streck och färgteckningar: det är hela signalementet på trädgårdssångaren.

Desto mer gör den sig bemärkt genom sången, ett flöde av snabba, liksom jollrande toner utan särpräglad melodi.

Trädgårdssångaren kan vad gäller sången möjligen förväxlas med svarthättan, en nära släkting, men svarthättans ligger djupare i registret, är långsammare och innehåller oftast i frasens slut några särskilt klara flöjttoner. Trädgårdssångaren porlar snarare på samma vis rakt igenom hela strofen.

Hanen anländer litet före honan och sätter genast igång att bygga flera så kallade ”leknästen” här och var, lågt ner i buskar och örter. Ett av dessa blir sedan det permanenta boet där honan lägger en kull med 4-6 ägg. Redan i augusti drar trädgårdssångarna söderut.

(Sylvia borin)