Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)

0:54 min

Bland de bruna småfåglarna i gruppen sångare som återfinns i vassar och liknande vegetation vid vatten är trastsångaren i särklass den största. Och den mest högljudda!

Det är storleken som torde ligga bakom namnet. Sången är snarare en kraftullare och hårdare variant av hur rörsångare och sävsångare låter: knarrande, kraxande och visslande, ofta med inflätade härmläten.

Sverige ligger vid nordgränsen för trastsångarens utbredning. Det första fyndet i vårt land gjordes 1849 och första häckningen konstaterades 1917 vid sjön Yddingen i Skåne. Därefter har beståndet varierat. Kända fågelsjöar som Tåkern, Hornborgasjön och Kvismaren är de starkaste tillhållen.

Boet placeras mellan kraftiga vasstrån ovanför vatten. Kullen innehåller 4-6 ägg. Till övervintringsområdet i Västafrika beger sig trastsångarna i augusti-september för att återkomma i början av maj.

(Acrocephalus arundinaceus)