Tornfalk (Falco tinnunculus)

0:44 min

Namnet tornfalk syftar på fågelns vana att ibland placera boet i höga byggnader, bland annat kyrktorn. Därför kallades den förr på sina håll ”kyrkofalk”. Vanligaste boplatsen är dock i ett träd, ofta i ett gammalt kråkbo.

Tornfalken är stor som en tamduva och träffas på i öppen mark som jordbruksområden eller, längst i norr, på kalfjället. Favoritbytena är sorkar, ödlor och insekter och när den jagar använder den sig av en speciell teknik. Den står stilla i luften med vevande vingar medan den spanar ner mot marken. Det kallas att den ryttlar.

Tornfalken hör till de fåglar som drabbades hårt av kvicksilveranvändningen i jordbruket i mitten av 1900-talet. Kvicksilverbetning förbjöds 1966 och sedan dess har beståndet gått start framåt.

Tornfalken övervintrar mest i Västeuropa och Medelhavsområdet varifrån den återvänder i mars-april.

(Falco tinnunculus)