Tofsvipa (Vanellus vanellus)

0:51 min

Tofsvipans ankomst är ett tidigt vårtecken. Redan under vårvintern, i februari-mars, återvänder de till sina favoritbiotoper som är våtmarker, öppna åkermarker och strandängar där de sätter igång med häckningen innan gräset blivit för högt.

Boet är en en enkel fördjupning i marken med litet gräs och fyra päronformade, svartfläckiga ägg.

Själva fågeln är svart (med vackert metallskimmer om ljuset är det rätta) och vit och ungefär lika stor som en skata. Vingarna är breda och trubbigt avrundade och hanen är tydligt igenkännlig när han framför sin speciella vacklande spelflykt under våren samtidigt som han låter höra sitt kvidande spelläte.

Tofsvipan finns i hela Europa utom på Island. I Sverige förekommer den över hela landet fast sparsamt i Norrland.

(Vanellus vanellus)