Offentliga upphandlingar överklagas ofta

Allt fler offentliga upphandlingar överklagas till länsrätten.
Det är svårt för kommunerna att genomföra bra, lagliga upphandlingar. Reglerna är snåriga och mycket energi läggs på att granska lagen istället för att bara hitta bästa produkten. Det menar inköpare i flera kommuner som Sveriges Radio Halland talat med. Lotta Johansson, som är inköpare i Kungsbacka kommun, menar att resultatet av upphandlingen riskerar att bli sämre till följd av alla regler man måste följa: -Man fokuserar nästan mer på att inte göra fel, än på den produkt eller tjänst man ska upphandla. Vissa gånger kan det leda till att man missar kvalitetsaspekter på produkten eller tjänsten. Kommunerna måste sen ett år tillbaka gå ut med ett besked där de som lagt anbud får tio dagar på sig att klaga till länsrätten. - Det här ser vissa nästan som en uppmaning, säger Magnus Rehnström som är upphandlare i Halmstad, där överprövningarna ökat markant. Vissa leverentörer sätter i system att överklaga. - Under en pågående upphandling händer det att kommuner och landsting mer eller minbdre förföljs av företag som kanske har det näst bästa konceptet, men som hela tiden går i strid, säger Magnus Rehnström. Det rör sig ofta om rikstäckande företag. Det är en tråkig utveckling, men någonting som vi får hantera. Positivt med de nya reglerna är att överprövningarna ofta sker tidigt under uphandlingsprocessen vilket minskar risken för skadståndsprocesser för kommuner och landsting.