Allt bättre badvatten i Karlstad

Kommunens provtagning på Karlstads badplatser pågår för fullt och kvalitén på vattnet är mycket bättre än förra året.
Det är mycket på grund av den kyliga väderleken som bakterietillväxten inte varit stor ännu. Bästa badvattnet hittar du i Örsholmstjärn i Karlstad. Det är bara en enda badplats som fått en anmärkning hittills och det är Kroppkärrssjön som klassades som tjänlig med anmärkning. Någon fara för att bada i Kroppskarrssjön föreligger dock inte.