Ingen varning för mässlingssmitta vid utlandsresor

Att vaccinera sina barn mot mässling är viktigt men risken för att ovaccinerade barn smittas av sjukdomen i samband med utlandsresor är inte större nu än tidigare. Det säger professor Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet.
-Tyskland och framförallt Syditalien har alltid haft många fall av mässling och där har det skett en liten ökning av antalet smittade det senaste året, men det har inte skett någon stor förändring som gör att vi varnar ovaccinerade att åka till Europa, säger Linde till Ekot. Tvärtom brukar risken för spridning av sjukdomen vara lägre under sommaren då skolor och daghem är stängda.