Massaindustrier gör fiskarna till hannar

Utsläppen från massaindustrier gör att fiskarna blir mer maskulina.
Det vill säga det blir en övervägande del hannar. Ämne påverkar könet Ett gemensamt drag hos fiskar är att könsutveckling är mycket mer lättpåverkad än hos däggdjur och lättare att styra under det tidiga utvecklingsstadiet. Något ämne från massaidustrier gör att det finns övervägande hanfiskar vid vatten utanför industrierna. Det visar forskning av Joakim Larsson vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Göteborgs universitet. Vad det är för ämne i brukens avloppsvatten som påverkar könsutvecklingen vet forskarna ännu inte. Men Joakim Larsson säger att den här effekten finns inom ett vattenområde på några kilometer runt bruket. Samma fenomen vid andra bruk Joakim Larsson har under många år bedrivit forskning i vattnen utanför Mönstrås Bruk i Kalmarsund. Trots att forskning i Sverge endast bedrivits i Mönsterås så kan man dra slutsatsen att samma fenomen finns vid andra bruk och skogsindustrier längs den svenska kusten, menar Joakim Larsson. - Det finns exempel med med övervägande hanfiskar i vattnen vid bruk i USA och Kanada, säger han.