Sex familjer visar sina trädgårdar

Sex familjer i länet ställer upp när det om några veckor sedvanligt är dags för Öppen trädgård, alltså möjligt för allmänheten att besöka speciellt intressanta villaträdgårdar.
Öppen Trädgård äger rum den 27 juli. Här i länet kan man bland annat besöka trädgårdar med dammar, stenpartier, ovanliga barrväxter och bonsai-träd.