RSV kritiserar trafikförslag

På torsdagen lämnade Kollektivtrafikkommittén sitt betänkande till regeringen om hur det kollektiva resandet ska ökas i landet. Ett förslag var att låta företag betala en skatt för fri parkering som de tillhandahåller åt sina anställda. Men Riksskatteverkets generaldirektör, Mats Sjöstrand, är kritisk till förslaget.
– Här tror jag bara att man trasslar in sig i en omöjlig regelsörja. Det är ingen skillnad om man beskattar företaget eller om man beskattar den enskilde. Vi har ett kontrollproblem här och det förändras inte om man flyttar skattskyldigheten från den enskilde till företaget, säger Mats Sjöstrand. Minska kontrollen Om skatten för fri parkering läggs på företaget i stället för på individen blir kontrollen inte så omfattande. Det är i alla fall en av Kollektivtrafikkommitténs skattetekniska idéer om hur biltrafiken ska minska på ett smidigt sätt. Samma kommitté kom även med ett förslag om att basera reseavdraget på själva avståndet och inte, som i dag, på den totala resekostnaden. Liknande förslag om reseavdrag presenterade Riksskatteverket redan i mitten av 90-talet, och Mats Sjöstrand ser fortfarande stora fördelar med en sådan reform. Kan försvåras Men förslaget om beskattning av fri parkering tror han inte på. Mats Sjöstrand tror snarare att kontrollen med Kollektivtrafikkommitténs förslag kan bli svårare. – Vem ska kontrollera hur en parkeringsplats används och av vem den används? Ska vi ha parkeringsspioner i skatteförvaltningen? Det låter inte tilltalande för mig i alla fall. Det blir ett kontrollproblem, säger Mats Sjöstrand: – I dag är det ju företaget som ska lämna uppgifter om att det har tillhandahållit en förmån. Det är företaget som ska ta ut sociala avgifter och leverera in dem, och företaget som ska ta in källskatt och leverera in den. Om det är den enskilde eller företaget ser inte jag att det är någon skillnad kontrollmässigt.
Albert Capuder