Fårös vikingatida historia ska undersökas

Länsmuseet ska få göra en arkeologisk undersökning vid Broa på Fårö.
Undersökningen är ett led i ett forskningsprojekt om Fårös historia och är tänkt att följa upp tidigare fyndplatser för vikingatida och medeltida mynt, men också undersöka kopplingen mellan gård och myntfynd. Den arkeologiska undersökningen vid Broa på Fårö kommer att ledas av Majvor Östergren och bekostas av Sockenbokskommittén på Fårö.