Lättare att folkomrösta

Ett nytt lagförslag ska göra det enklare att tvinga fram folkomröstningar i kommuner. Om man lyckas samla in tillräckligt många namn, så måste en folkomröstning anordnas.
Detta ger nytt hopp till lokala aktionsgrupper, som till exempel vill bryta sig ur en kommun. Hans Ljungwald i Bettna, som jobbar för att Bettna ska tillhöra Nyköpings kommun istället för som nu Flen, tror att förslaget kan komma att betyda mycket, genom att det gör det svårare för kommuner att nonchalera lokala aktionsgrupper.