سه شنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۰۹، ۸ بهمن ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمدعقیلی
گزارش ها: شکیلا عیدی زاده، طاهرجام برسنگ

ادامه ی انتقاد نسبت به عملکرد صندوق بیمه همگانی

انتقاد ازعملکرد صندوق بیمه ی همگانی  Försäkringskassan  ادامه دارد و ازجمله معاون LO سازمان سراسری کارگران سوئد گفته است  همچنان که نمی توان تاخیردرپرداخت حقوق توسط کارفرما را پذیرفت، عدم پرداخت به موقع توسط یک نهاد نظام رفاهی کشورنیز که خانواده ای را دچار مشکل مالی کرده، نمی توان تحمل کرد. اشاره ی او به دیرکرد پرداخت کمک هزینه و حقوق به یک خانواده ی بچه دار توسط صندوق بیمه ی همگانی ست که خبرآن را روزگذشته درپژواک نیزشنیدید.
دررابطه با این دیرکرد و برخورد صندوق بیمه ی همگانی، امروز بحثی در پارلمان انجام خواهدشد و ازجمله حزب محیط زیست پیشنهادخواهدکرد تا بهره ی این دیرکرد توسط صندوق بیمه به خانواده ی مورد نظر پرداخت شود.


صرفه جویی شدید در ارتش سوئد
صرفه جویی های شدیدی در ارتش سوئد صورت خواهدگرفت. سیاست دفاعی دولت، ارتش را وادار به اعمال صرفه جویی هایی کرده است که روز جمعه، فردا در گزارش فرمانده ی کل ارتش سوئد Håkan Syrén  معرفی خواهدشد.
این گزارش وضعیت ارتش و سازمان دفاعی کشور را در چهارسال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نشان خواهدداد. این صرفه جویی ها قراراست بیشتر درارتش، نیروی دریایی و جنگنده های هوایی صورت گیرد و ازجمله می توان به کاهش  یک سوم توان زرهی ارتش و ازجمله حذف نیمی از ۱۲۰ تانک بسیار مدرن آن اشاره کرد. از تعداد جنگنده های  Jas Gripen  نیز که پارلمان پیش ازاین شمار آن را در نیروی هوایی حداکثر صد فروند تعیین کرده بود، کاسته خواهدشد.

سالروز کشتار یهودیان توسط حکومت نازی آلمان
امروز، ۲۷ ژانویه برابراست با روزآزادی اردوگاه آشوویتس در سال ۱۹۴۵ میلادی توسط نیروهای متفقین. حدود ۶۰ سال پس ازاین روز، سازمان ملل متحد آن را روز یادمان بین المللی قربانیان کشتار یهودیان نامید.
آشوویتس ازجمله اردوگاه های اسیران یهودی و مخالفان هیتلربود که حکومت نازی آلمان برای نگهداری و سپس سوزاندن آنها ایجادکرده بود.
براساس گزارش های مختلفی که در رابطه با جنگ دوم جهانی تاکنون منتشرشده، شمارکشته شدگان یهودی توسط حکوکت نازی آلمان، بیش از شش میلیون نفراعلام شده است. این گزارش ها که مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان و سازمان ملل متحداست ازسوی برخی از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ردشده و شمارکشته شدگان یهودی در جنگ دوم جهانی ازسوی آنها تنها چندصد هزارنفراعلام شده است.
کشتار یهودیان توسط دولت هیتلر، یکی از لکه های ننگین برچهره ی جامعه ی بشری دانسته شده و به همین دلیل سازمان ملل نیز روزی را برای یادمان قربانیان آن درنظرگرفته است. تاکنون بسیاری از بازماندگان اردوگاه های مرگ آلمان نازی خاطرات خود را بصورت کتاب و یا در مصاحبه های مختلف بیان کرده اند.  یکی از آنها Magda Eggens  یهودی مجاری ست که در هفده سالگی به اسارت نازی ها درآمد و در سال ۱۹۴۵ توسط Folke Bernadotte  افسرارتش، سیاستمدار و رئیس سازمان صلیب سرخ سوئد در آن زمان از کوره های آدم سوزی نجات یافت و به سوئد آورده شد. او می گوید که فولکه برنادوت که برای نجات زندانیان دانمارکی و نروژی آمده بود با دیدن جوانانی که ساعتی بیشتر با مرگ فاصله نداشتند، برای نجات آنها نیز با هیملر وارد مذاکره شد.
یادآوری کنیم که تلاش های فولکه بر نادوت باعث نجات حدود ۱۵۰۰۰ نفر از اردوگاه های مرگ آلمان نازی شد. این زندانیان که از ملیت های مختلف بودند، با اتوبوس های سفید سازمان صلیب سرخ و زیر بمباران نیروهای متفقین، ازآلمان خارج شده و موفق به بازگشت به کشورهای خود شدند. شماری از آنها نیز به سوئد منتقل شدند.  Magda Eggens  و خواهر کوچکترش، دو تن از آنها بودند که تمام خانواده ی خود را نیز در اردوگاه های مرگ ازدست داده بودند.  Magda Eggens  ۸۴ ساله است، در استکهلم زندگی می کند و تاکنون ۸ کتاب از خاطرات خود در اردوگاه های مرگ به چاپ رسانده و درحال نوشتن نهمین کتاب خود است.  او در گفتگویی با Olgica Lindquist  از رادیوی بین المللی سوئد می گوید که پس ازگذشت این همه سال دیگر احساس نفرت ندارد. زیستن با نفرت بیشتر خود او را نابودمی کند و دیگراین که نسل امروزهیچ گناهی دررابطه با آن چه اتفاق افتاده ندارد.
اما یهودیان تنها قربانیان جنایات نازیستی نبودند. 
* قربانیان غیریهود هالوکاست (طاهر جام برسنگ)

هالو‌کاست یا Förintelse که کشتار انسان‌ها در اردوگاه‌های مرگ نازیست‌ها باشد از طرفی مورد انکار نیروهای راست افراطی، ناسیونالیست‌های قشری، نژادپرستان و بیگانه‌ستیزان اروپائی، یهودستیزان و مسلمانان ماوراء راست نیروهائی چون محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. از طرف دیگر شمار بالای قربانیان کلیمی در این فرایند باعث شده تا قربانیان دیگر چنین کشتارهایی در سایه قرار بگیرند. همجنسگرایان و کولی‌ها یا اقلیت قومی رمی قربانیان فراموش هالو‌کاست هستند.

داوید گانت David Gant پروفسور در دانشگاه سودرتورن در این مورد به بخش رمی‌های رادیو بین‌الملل سوئد می‌گوید هیتلر در کتاب خود نبرد من یک سطر هم دربارۀ رمی‌ها ننوشته است و نه در سخنان خود چیزی از این گروۀ قومی گفته است. پروفسور داوید گانت می‌افزاید هیتلر هم مانند اکثر نازیست‌ها دیدگاه‌های منفی عمومی در مورد این اقلیت را که از قدیم نزد گروه نخبۀ آلمان و نیز در فرهنگ عمومی رایج بود را دنبال می‌کرد.
پروفسور داوید گانت در مورد شمار اسیران اقلیت قومی کولی ها در اردوگاه‌های نازیستی گفت تخمینی که در این مورد قابل اعتمادتر است چیزی در حدود نیم میلیون نفر از کولی ها در اردودگاه‌های نازیستی بودند که از این شمار می‌دانیم که اسناد ثبت شده در مورد دویست و پنجاه هزار نفر از آنان وجود دارد. داوید گانت افزود شمار کولی های اسیر در این اردوگاه ها می تواند بیشتر از این باشد اما مطمئنا کمتر از این نیست.
داوید گانت می گوید کولی‌ها در اردوگاه مرگ آشویتز، از اسرای خود صورتی تهیه کردند و آن را چال کردند. از این لیست است که ما پی بردیم در میان آنان سربازان آزمودۀ صاحب مدال از جنگ جهانی اول در میان اسرا بودند و همینطور سربازانی که از جبهه ها مرخصی گرفته بودند و گیر افتاده بودند.
یان یانسون Jan Jansson بازماندۀ رمی‌تبار از اردوگاه‌های نازیست‌هاست که در گفتگو با بخش کولی‌های رادیو بین‌المللی سوئد گفت:
«چیزی که از این اردوگاه‌ها دیدم را هنوز هم به خاطر می‌آورم.» یانسون گفت: «شاهد این بودم که دیگران را می‌زنند و به قتل می‌رسانند و با ما نیز همین کار را کردند. سربازی در برابر چشم‌های من پدرم را چنان زد که دندان‌هایش شکست.»
این بازماندۀ اسارت‌گاه نازیست‌ها به بخش رمی رادیو بین‌المللی سوئد گفت وقتی به اسارتگاه فرستاده شدیم کلیمیان را هم آنجا دیدیم و افزود که مت غالبا مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتم. او گفت عاملان ضرب و شتم تنها آلمانی‌ها نبودند بلکه من از طرف سربازان کلیمی یا کاپو Capo و آبی‌پوشان لهستانی هم مورد خشونت قرار می‌گرفتم.
یان یانسون از مشاهدات دیگر خود در اردوگاه‌های هالوکاست می‌گوید که روزی شاهد این بودم که یک سرباز آلمانی چنان با قنداق تفنگ به سر کودکی یازده ساله کوبید که سر کودک شکافت و مغزش متلاشی شد. او گفت: «آن وقت خواهرم دستم را گرفت و با دست دیگرش را بر چشمانم قرار داد:
یان یانسون، شاهد زندۀ ارودگاه مرگ نازیست‌ها طرز خوردن و خوابیدن ما همان گونه است که در فیلم‌های مربوط به جنگ دوم جهانی دیده‌اید و ادامه داد در اردوگاه وضع هیچ اسیری از دیگری بهتر نبود و فشار و ضرب و شتم بر همگان به یک نسبت بود.

taher.jambarsang@sr.se 

اضافه کنیم که به مناسبت روزیادمان قربانیان کشتار یهودیان در جنگ دوم جهانی قراراست  در بیش از ۴۰ شهر و منطقه در سوئد مراسم ویژه ای ازجمله راه پیمایی با مشعل برگزارشود. در این حال در برخی ازاین شهرها ازجمله لولئو، کمون و کلیسای شهر دراعتراض به رویدادهای اخیر در غزه و حمله ی نظامی اسرائیل به این منطقه و کشته شدن بیش از یک هزار نفر که بیشتر آنها کودکان و زنان بودند،  اجرای  این برنامه ها را لغوکرده اند.
بسیاری از مقامات و فعالان اجتماعی سوئد معتقدند که میان قربانیان یهودی در جنگ دوم جهانی و عملکرد دولت اسرائیل در زمان حاضر باید تفاوت زیادی قائل شد. 


رد پیشنهاد شرکت جنرال موتورز
دولت سوئد، پیشنهاد شرکت آمریکایی جنرال موتورز را دررابطه با ادامه ی تولید خودروهای ساب در سوئد، ردکرد. جنرال موتورز که مالکیت کارخانه ی تولید اتومبیل ساب را دراختیاردارد، پیشنهادکرده است که دولت سوئد یک تضمین مالی دراختیاراین شرکت قراردهد تا بتواند تولید خودروهای ساب را ازسرگیرد.
کارخانه های تولید ساب و ولووی سواری که در مالکیت دو شرکت آمریکایی، جنرال موتورز و فوردهستند، به دلیل بحران مالی بین المللی، به شدت زیان دیده و بر تولید آنها  تاثیر منفی شدیدی گذاشته است.

حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا
روز گذشته، همچنان که در پژواک شنیدید، اتحادیه ی اروپا، رای دادگاه اروپا را پذیرفت و نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان های تروریستی خود حذف کرد. در گفتگوی تلفنی کوتاهی با پرویزخزایی، نماینده ی شورای ملی مقاومت ایران دراسکاندیناوی از نتایج این تصمیم پرسیده ایم. 
یادآوری کنیم که به دلیل قرارداشتن سازمان مجاهدین در فهرست سازمان های تروریستی، این سازمان ازهرگونه فعالیت آزادانه سیاسی و اجتماعی در کشورهای اتحادیه ی اروپا منع شده و حساب های بانکی و دارایی های آن نیز مسدودشده بود.به گفته ی پرویز خزایی، ازجمله تغییراتی که در فعالیت های سیاسی سازمان مجاهددین پیش خواهدآمد، امکان انتقال دفتراز اسلو و یا ایجاد دفترهای جدید درهرنقطه ی اروپاست.
دررابطه با حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی اتحادیه ی اروپا اضافه کنیم که صدهاتن از اعضای سابق این سازمان که درایران زندگی می کنند، روز یکشنبه در برابر سفارت فرانسه در تهران اجتماع کرده و خواستار باقی ماندن نام این سازمان در فهرست تروریستی اتحادیه ی اروپا شدند. همچنین تعدادی از اعضای سابق این سازمان در اروپا نیز نسبت به حذف نام سازمان از فهرست تروریستی اتحادیه ی اروپا، اعتراض کردند.
ازسوی دیگر با حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست اتحادیه ی اروپا احتمال می رود که درانتقال اعضای این سازمان که در قرارگاه اشرف درعراق تحت نظر قراردارند و مقامات عراقی از تحویل تعدادی از آنها به جمهوری اسلامی خبرداده اند، به کشورهای اروپایی تسهیلاتی ایجادشود. نام سازمان مجاهدین گرچه از فهرست اتحادیه ی اروپا حذف شده، اما هنوز درفهرست تروریستی آمریکا قراردارد.

افزایش بیکاری
گزارش جدید اداره ی کاریابی Arbetsförmedlingen نشان می دهد که درسال گذشته مجموعا ۹۶ هزار نفر کارخود را ازدست داده و بیکار شدند. این میزان سه برابر میزان اخراج ها در سال پیش از آن، ۲۰۰۷ است.
اداره ی کاریابی اعلام کرده است که خود را برای پذیرش موج جدیدی از بیکاران و رقابت سخت میان آنها برای یافتن کار که میزان آن روبه کاهش است، آماده می کند.
یادآوری کنیم که در بحران مالی سال ۱۹۹۲ در سوئد حدود ۱۸۵ هزارنفر از کارهایشان اخراج و بیکارشدند.

آغاز فعالیت های امدادی در غزه

دولت به پلیس کشوری و اداره ی آمادگی و مراقبت Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   ماموریت داده است تا  افراد لازم برای همکاری در تیم اعزامی ازسوی اتحادیه ی اروپا به شهر رفاه درغزه را معرفی کنند.
وزیر دفاع Sten Tolgfors  شب گذشته به خبرگزاری سوئد ت ت گفت که مجموع سوئدی هایی که به منطقه ی غزه اعزام خواهندشد ده نفراست که دو نفر آنها اکنون در محل مستقرشده اند. وظیفه ی تیم اعزامی اتحادیه ی اروپا، فراهم آوردن امکانات ایجاد مراکز مقابله با بحران درغزه است.
دراین رابطه اضافه کنیم که ناآرامی جدیدی در غزه روی داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز امروز در مرز غزه یک سرباز اسرائیلی در اثریک انفجارکشته شد و سربازان اسراییلی نیز به سوی یک فلسطینی شلیک کرده و او را به قتل رساندند.  سه سرباز اسرائیلی نیز در انفجار روی داده مجروح شدند.
mohamed.aghili@sr.se


موفقیت دو ایرانی در شهر هرنوسند (شکیلا عیدی زاده) 
 آشنا شدن با جامعه و کار مورد علاقه خود را یافتن، از جمله مسایلی است که همه مهاجرین در سوئد با آن رو برو می شوند. افراد به زمان های متفاوتی برای آشناشدن با جامعه و شروع یک زندگی عادی نیاز دارند. امروز از دو ایرانی مقیم هرنوسند می شنویم که آنها چطور کار به دست آورده وارد جامعه شده اند. 
  مجید صفایی از جمله ایرانی هایی ست که ۱۸ سال قبل به سوئد آمد. وی که در کشورش مهندس بود ولی بعد از آمدن در سوئد این زمینه برایش میسر نشد و بخاطر داشتن درآمد مجبور بود در رستورانی ظرف بشوید، احساس ناخوشی به او دست می داد اما وقتی وی به فرزندان خود می اندیشید این ناخوشی و درد به برد باری وامید تبدیل می شد. امروز دو فرزند مجید صفایی فارغ التحصیل دانشگاه هستند و شغل های خوبی دارند. نه تنها فرزندان وی به ثمر رسیده و متکی به خود هستند، بلکه بعد از پنج سال ظرف شویی در رستوران، خود او مالک رستوران شده است. امروز مجید صفایی دو رستوران درهرنوسند، که یک شهر کوچک در شمال سوئد است، دارد.  یکی از رستوران های وی در یک کشتی ست. کشتی ای که خود او وارد هرنوسند کرده و اولین رستوران در کشتی در این شهر است. در دو رستوران او ۱۸ نفر کار دایمی دارند.
نظیر مجید صفایی مهاجرین پر کار دیگری نیز هستند که می خواهند کار کنند و کنترول زندگی خود را در دست خود بگیرند. امیر شیرازی جوان ۲۷ ساله ایرانی ست که بعد ار یک سال از اقامت اش در سویدن یک پیتزایی خرید و تا امروز در آنجا کار می کند. او به تاریخ چهارم اکتبر ۲۰۰۵ به سویدن آمد، بلی او خودش تاریخ آمدنش بخ سوئد را دقیق به یاد دارد بخاطراین که این روز آغاز زندگی جدیدی برای او بوده است. 
مجید صفایی که خود نمی تواند آرام بنشیند و همیشه در تلاش انجام دادن کاری ست به مهاجرین و به خصوص جوانان مهاجر پیشنهاد می کند که از فرصت های خوب تحصیلی و کاری در سوئد استفاده نمایند و به زندگی خود مفهوم بدهند.