Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)

1:13 min

Om man befinner sig i södra delen av Sverige skall man lyssna vid slättsjöarnas strandvassar efter sävångarens intensiva sång full av skärranden, visslingar och härmningar. I nordligaste Sverige söker man den med fördel i fjällens videbuskage.

För bara ett par decennier sedan var de två utbredningsområdena åtskilda, men numera har de förenats i ett band längs norrlandskusten.

Sävsångaren kommer från vintervistena i Afrika i månadsskiftet april-maj. Sången är särskilt intensiv under första tiden, före ruvningen, då hanen sjunger nästan hela dygnet, men allra hetsigast när det börjar skymma och tidigt i gryningen.

Man kan också ha turen att få se den lilla brunaktiga fågeln med gult ögonbrynsstreck då den sjungande klättrar uppför ett vasstrå för att sedan ge sig ut på en liten sångflykt.

I södra Sverige finns det viss risk att man förväxlar sången med en annan som också tycker om täta vassar, nämligen rörsångaren. Den sjunger dock tydligt långsammare och mer taktfast.

Det är inte ovanligt att sävsångaren hinner med två kullar innan det i september är dags att flyga till Afrikas tropiker.

(Acrocephalus schoenobaenus)