Sävsparv (Emberiza schoeniclus)

0:39 min

Vid sankmarker kring sjöar, i buskmarker kring vattendrag eller i kustområden med rik vegetation träffar man på sävsparven. Den finns över hela landet ända upp i fjällen där den håller till på buskiga myrmarker.

I vassar och busksnår sitter sävsparvhanarna och sjunger långt in på kvällen. Som andra sparvar är sävsparven fröätare, men när ungarna skall födas upp ingår diverse småkryp i kosten. Boet placeras i en tuva intill stranden.

Flyttningen går till Väst- och Sydeuropa men en del fåglar kan övervintra i täta vassar.

(Emberiza schoeniclus)