Färre personer dör i trafiken

Den senaste 12-månadersperioden har knappt 500 personer omkommit i trafiken. Det är den lägsta siffran sedan 1950, visar statistik från Vägverket.
I Skåne har hittills i år 41 personer omkommit i trafiken. Det är den näst högsta siffran bland landets regioner. Bara region väst har drabbats värre.